Làm thế nào tôi có thể thuê một thám tử ở Hải Phòng?

17

Làm thế nào tôi có thể thuê một thám tử ở Hải Phòng?

Trước khi thuê một công ty thám tử, bạn phải biết mục đích thuê thám tử để làm gì. Có nhiều công ty thám tử hoạt động ở Việt Nam và có thể ở trong thành phố Hải Phòng của bạn. Thông tin về dịch vụ thám tử cũng dễ dàng tìm thấy qua Internet.  Sau khi thuê nhiều công ty thám tử trên khắp Việt Nam, tôi có thể nói Thám tử ở Hải Phòng  đứng đầu vẫn là Công ty thám tử Giss vì đây là đơn vị cung cấp dịch vụ tốt nhất. Tôi đã thuê họ cho các cuộc điều tra ở Hải Phòng và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Hải Dương… Cá nhân tôi đã thuê họ hơn 5 lần cho các trường hợp khác nhau bao gồm cả Điều tra doanh nghiệp.