Điều tra doanh nghiệp tại Hải Phòng

26

Điều tra công ty, hoặc điều tra kinh doanh, xem xét sự bất thường trong một công ty có thể hoặc không thể là bất hợp pháp, nhưng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, danh tiếng hoặc trách nhiệm pháp lý. Các nhà điều tra doanh nghiệp cũng được giao nhiệm vụ khám phá sự thật trong các tranh chấp giữa các công ty, người và cơ quan chính phủ.

Trong số các vấn đề khác, các nhà điều tra của công ty được kêu gọi để điều tra gian lận, trộm cắp, tham ô, tranh chấp sở hữu trí tuệ, vi phạm an ninh dữ liệu và các vấn đề tuân thủ. Họ cũng có thể cung cấp thông tin thích hợp cho việc sáp nhập và mua lại, do sự siêng năng, quy trình nhân sự và nhiều quyết định kinh doanh khác.

Các công ty, gia đình và các tổ chức khác sử dụng điều tra viên của công ty cả kết hợp với và thay vì chính quyền cảnh sát địa phương vì lý do tự do, và để thêm các kỹ thuật và tài nguyên điều tra chuyên gia để theo đuổi thông tin quan trọng.

Cách liên hệ Thám tử GISS để điều tra doanh nghiệp

Cách tiếp cận của chúng tôi đối với các cuộc điều tra của công ty được xây dựng dựa trên sự thận trọng và bảo mật kết hợp với một mức độ đặc biệt về khả năng điều tra.

Tất cả các nhà điều tra công ty của chúng tôi mang lại nhiều năm kinh nghiệm ở cấp cao nhất của cảnh sát quốc gia và quốc tế làm việc cho thế giới doanh nghiệp. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp sự rõ ràng, nơi có sự không chắc chắn để thúc đẩy thành công kinh doanh.

Dịch vụ điều tra doanh nghiệp

Điều tra về:

 • Tội phạm tài chính
 • Tội phạm mạng
 • Giám định tài liệu
 • Bảo vệ nhãn hiệu
 • Hiện trường vụ án
 • Tìm kiếm và thu hồi tài sản
 • Bảo vệ bằng chứng

Các dịch vụ khác:

 • Phỏng vấn chuyên môn
 • Điều tra lý lịch nhân sự
 • Phân tích sự cố
 • Tư vấn bảo mật

Khách hàng

Chúng tôi làm việc với các công ty và cố vấn pháp lý của họ trong các lĩnh vực sau:

 • Tài chính ngân hàng
 • Bảo hiểm
 • Viễn thông
 • Dược phẩm
 • Thiết bị điện tử
 • Thuốc lá
 • Thương hiệu thời trang cao cấp
 • Thương hiệu thể thao
 • Nghiên cứu khoa học
 • Truyền thông và Giải trí
 • Pháp luật tố tụng hình sự

Nếu bạn có một thách thức bảo mật, chúng tôi có một giải pháp.

Cách tiếp cận của chúng tôi để bảo vệ cá nhân là duy nhất.
Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi giữ cho mọi người an toàn, hạnh phúc và hiệu quả.

THÁM TỬ GISS HẢI PHÒNG