Đồng chí Đinh Duy Sinh được bầu làm Bí thư Quận ủy Đồ Sơn (Tham tu Hai Phong)

95

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ quận Đồ Sơn lần thứ 23, nhiệm kỳ 2010- 2015 hoàn thành tốt đẹp chương trình, nội dung, kế hoạch đề ra và bế mạc sáng 6-8.

Đại hội kiểm điểm sâu sắc, phân tích đánh giá kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2005-2010. Đại hội tập trung trí tuệ bàn và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp huy động nguồn lực, xây dựng và phát triển quận theo hướng đô thị du lịch văn minh, hiện đại; chú trọng công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2010- 2015. Đại hội góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng cấp trên; bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 23, nhiệm kỳ 2010- 2015 gồm 39 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ quận bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Đinh Duy Sinh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy; các đồng chí Hoàng Đình Bình, Hoàng Đình Thành được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2010- 2015

Theo Báo Hải Phòng